Plener

 

Plener , Miejsce na plener Podlasie, Mazury.